Historier Vårt Italien

Med fokus på råvarokvalitet

Bra råvarokvalitet är helt avgörande i det italienska köket och är självklart något vi brinner för på Olivia. Vi importerar alla de italienska ingredienserna vi använder igenom vårt egna importsällskap,…